Blog

HR-звіти для прийняття ефективних бізнес-рішень

Щоб ухвалювати обґрунтовані стратегічні рішення, менеджери з персоналу повинні вміти розуміти й інтерпретувати різні види звітів. Вони можуть варіюватися від звітів ради директорів з персоналу до звітів з оцінки ефективності, навчання та розвитку.

Ці звіти перетворюють складні HR-дані на дієві ідеї, забезпечуючи комплексне уявлення про персонал і даючи змогу HR-керівникам ухвалювати обґрунтовані рішення, які можуть підвищити стратегічну цінність бізнесу.

У цій статті ми розглянемо типи HR-звітів для HR-менеджерів і способи створення ефективних HR-звітів.
Що таке HR-звіт?

HR-звіти - це стратегічні інструменти для демонстрації HR-метрик і даних, що забезпечують детальний огляд персоналу та діяльності HR.

HR-звіт надає важливі відомості, які дають змогу HR-фахівцям і керівникам організацій ухвалювати обґрунтовані рішення про персонал, пов'язані з наймом, навчанням, компенсацією та розподілом ресурсів.

Моніторинг ключових показників, як-от рівень плинності кадрів, задоволеність співробітників і дотримання трудового законодавства, у ваших HR-звітах дає змогу вам і вашій організації аналізувати тенденції, ухвалювати рішення на основі даних і відповідним чином коригувати стратегії та політику.
Різні типи HR-звітів - від щомісячних підсумків до щорічних оглядів, що визначають стратегічне планування, - покликані служити конкретним цілям. Ці документи слугують сполучною ланкою між необробленими даними та обґрунтованими рішеннями і є ключем до розкриття повного потенціалу співробітників.

Ось чотири поширених типи загальних HR-звітів:

1. Звіт про чисельність персоналу
Звіт про чисельність персоналу дає уявлення про загальну кількість співробітників в організації на певний момент часу. Це фундаментальний інструмент для розуміння складу і чисельності персоналу.

Зазвичай цей звіт містить детальну інформацію про різні характеристики співробітників, як-от відділ, місце розташування, рівень посади та тип зайнятості (повний робочий день, неповний робочий день або контракт).
Що включити до звіту

Звіт про чисельність персоналу дає змогу менеджерам із персоналу та керівникам організацій отримати уявлення про рівень укомплектованості штату та демографічні характеристики персоналу. Він відповідає на такі важливі запитання, як:
 • Скільки співробітників? Здавалося б, базова відповідь на запитання має вирішальне значення для розподілу ресурсів і стратегічного планування. Вона особливо важлива під час складання бюджету або під час оцінки необхідності додаткового найму чи скорочення штату.
 • Де знаходяться співробітники? Розбивши чисельність персоналу за місцями розташування або відділами, організації можуть визначити області з високою або низькою концентрацією співробітників. Це допомагає розподіляти ресурси, виявляти потенційні можливості розширення і забезпечувати відповідність розподілу персоналу потребам бізнесу.
 • Які типи співробітників у нас є? Розуміння складу персоналу з погляду рівнів посад, типів зайнятості та інших характеристик допомагає адаптувати стратегії управління персоналом, як-от набір, навчання та програми пільг, для задоволення різноманітних потреб співробітників.
Структурований звіт про чисельність персоналу має містити резюме для швидкого розуміння ситуації, візуальні елементи, як-от діаграми та графіки, щоб зробити дані зрозумілішими, а також аналіз будь-яких проблем і ризиків, пов'язаних з управлінням персоналом.

Ключові показники, які слід включити до звіту, - це загальна чисельність персоналу, розбивка за відділами, показники розмаїття (наприклад, гендерна або етнічна приналежність), рівень плинності кадрів, а також порівняння з минулим, щоб виявити тенденції, наприклад зростання або скорочення чисельності персоналу.

Цей звіт слугує основою для ефективного кадрового планування і допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення щодо найціннішого активу вашої організації - її співробітників.
2. Щомісячний HR-звіт
Щомісячний HR-звіт являє собою огляд діяльності, показників і подій у сфері HR за певний місяць. Він допомагає HR-фахівцям і керівникам організацій ухвалювати рішення на основі даних, відстежувати прогрес і підтримувати відповідність між HR-стратегіями та бізнес-цілями.

Пропонуючи регулярний і систематичний огляд персоналу, щомісячні HR-звіти дають змогу організаціям проактивно розв'язувати проблеми, пов'язані з робочою силою, та оптимізувати свої HR-практики.
Що включити до звіту
Ефективний щомісячний HR-звіт містить у собі таке:
 • Резюме: короткий огляд найважливіших моментів і ключових висновків, зроблених під час HR-діяльності за місяць.
 • Ключові показники і KPI: дані про такі важливі HR-показники, як кількість набраних співробітників, рівень плинності кадрів, показники залученості співробітників, а також заходи з навчання та розвитку.
 • Помітні HR-заходи: короткий опис важливих HR-ініціатив, проєктів і подій, що відбулися протягом місяця, як-от приймання на роботу нових співробітників, підвищення на посаді або програми навчання.
 • Проблеми та ризики: виявлення проблем і ризиків, з якими зіткнувся HR, а також дії, вжиті або заплановані для їх вирішення.
 • Тенденції та питання, що виникають: аналіз тенденцій, що виникають, або проблем у трудовому колективі, які потребують уваги або подальшого вивчення.
Для підвищення читабельності та залученості щомісячні HR-звіти часто включають візуальні елементи, як-от діаграми, графіки та таблиці. З їхньою допомогою аудиторія швидше сприймає складну інформацію та тенденції.
3. Річний HR-звіт
Річний HR-звіт являє собою цілісний огляд діяльності управління персоналом за рік, сприяючи стратегічному плануванню та постановці цілей на майбутній рік.

Ретельно опрацьований річний HR-звіт містить резюме досягнень і проблем року, візуальні уявлення, як-от діаграми тенденцій, і докладні розділи про ініціативи, політику та результати роботи HR протягом року.

У ньому також мають бути викладені стратегічні цілі HR на майбутній рік. Консолідуючи дані та висновки в єдиному документі, він є цінним ресурсом для прийняття обґрунтованих рішень і постійного вдосконалення управління персоналом.
Що включити до звіту

Повноцінний річний звіт з управління персоналом містить:
 • Резюме: короткий огляд найбільш значущих досягнень, проблем та основних висновків за рік.
 • HR-ініціативи та політики: докладний опис HR-проектів, програм і змін у політиці, реалізованих протягом року. У цьому розділі описується, як стратегії HR відповідали цілям організації.
 • Ключові метрики та показники ефективності: огляд ключових показників, як-от рівень плинності й утримання персоналу, прогрес у досягненні цілей різноманіття та інклюзивності, оцінка залученості співробітників і показники компенсації.
 • Демографічні показники співробітників: Розбивка співробітників за такими характеристиками, як вік, стать, посадові ролі та стаж роботи. Ця інформація допомагає виявити тенденції та оцінити склад персоналу.
 • Помітні досягнення: інформація про значні досягнення в галузі HR, як-от успішні кампанії з набору персоналу, програми розвитку лідерських якостей або підвищення задоволеності співробітників.
 • Проблеми і витягнуті уроки: виявлення проблем і невдач, з якими довелося зіткнутися протягом року, а також витягнуті уроки і кроки, зроблені для їх вирішення.
 • Перспективи та плани на майбутнє: перспективний розділ, у якому детально описуються цілі та завдання HR-департаменту на наступний рік. Сюди входять пропоновані ініціативи, напрямки діяльності та стратегії щодо вирішення будь-яких очікуваних проблем, а також організаційні зміни.
 • Візуальні елементи: щорічні HR-звіти містять у собі візуальні засоби, як-от діаграми, графіки та інфографіка, для представлення даних і тенденцій, щоб допомогти зацікавленим особам швидко засвоїти найважливішу інформацію.
4. Звіт для ради директорів з персоналу
Звіт для ради директорів - це комплексне резюме найважливіших даних та ініціатив у сфері HR для представлення раді директорів або вищому керівництву про стан HR в організації.

Він демонструє, як стратегії та діяльність HR сприяють досягненню загальних цілей і бачення компанії, забезпечуючи прозорість HR-ініціатив і підкреслюючи роль HR у забезпеченні успіху бізнесу.
Що включити до звіту

Ефективний звіт ради директорів з персоналу містить у собі:
 • Коротке резюме: короткий виклад найбільш значущих досягнень, проблем і ключових висновків у сфері управління персоналом. Цей розділ дає короткий огляд змісту звіту.
 • Профіль персоналу: Докладний огляд демографічних характеристик співробітників організації, включно з віком, статтю, посадовими ролями, стажем роботи та іншими важливими характеристиками, з графіками та діаграмами. Цей розділ дає уявлення про склад і різноманітність персоналу, допомагаючи в стратегічному плануванні та ухваленні рішень.
 • Ключові метрики та показники ефективності: У цьому розділі представлено HR-метрики та KPI, що мають відношення до ради директорів, такі як продуктивність, вплив найму, плинність і утримання персоналу, а також планування наступності.
 • Оновлення стратегічних ініціатив: огляд поточних або нещодавно завершених стратегічних HR-ініціатив з докладним описом їхнього поточного стану, результатів, ключових висновків і майбутніх етапів. Таким чином, рада директорів отримує інформацію про хід реалізації ключових проєктів і внесок HR у досягнення ширших корпоративних цілей. Це також чудова нагода розповісти про значні досягнення HR за звітний період, як-от успішні кампанії з набору персоналу, програми розвитку талантів або поліпшення культури на робочому місці.
 • Ризики та стратегії їх зниження: Визначення проблем або ризиків, з якими зіткнувся HR, а також стратегій або дій, вжитих для їхнього пом'якшення. Це демонструє проактивний підхід HR до вирішення питань, пов'язаних із персоналом, таких як дотримання вимог HR, ефективне управління талантами або впровадження технологій.
 • Точки обговорення: Теми або питання, які HR хотів би довести до відома ради директорів для подальшого обговорення або зворотного зв'язку, наприклад, питання, що виникають, зміни в політиці та процедурах, а також стратегічні зміни. Цей розділ створює платформу для відкритого діалогу між HR і радою директорів, забезпечуючи узгодженість і співпрацю.
 • Фокус майбутнього періоду: Виділення цілей та ініціатив, на яких HR збирається зосередитися в наступному звітному періоді. У цій частині звіту коротко викладіть обґрунтування ваших планів, основні етапи, потенційні проблеми та необхідні ресурси.

Види спеціалізованих HR-звітів

У той час як загальні HR-звіти дають корисну інформацію про стан ваших зусиль у сфері управління персоналом, спеціалізовані HR-звіти допомагають вам і вашим зацікавленим сторонам глибше зрозуміти тонкощі та нюанси управління персоналом.

Як і загальні HR-звіти, спеціалізовані звіти мають містити розділи з резюме та рекомендаціями, щоб дати чітке уявлення про ключові моменти та подальші кроки для читачів звіту.

Давайте розглянемо, що містить у собі кожен спеціалізований HR-звіт.

Звіт про набір персоналу

Звіт про набір персоналу містить детальний аналіз діяльності та процесів набору персоналу в організації. Це інструмент, який дає змогу менеджерам з персоналу та залучення талантів, а також особам, які ухвалюють рішення, оцінювати ефективність, результативність і загальну результативність своїх зусиль із залучення талантів та покращувати процес найму.
Це допомагає організаціям зрозуміти, наскільки добре вони залучають, відбирають і наймають кандидатів для задоволення своїх потреб у робочій силі. Крім того, це допомагає ухвалювати рішення на основі даних для поліпшення стратегій набору персоналу.
Що включити до звіту

Ефективний звіт про підбір персоналу має включати таке:
 • Показники набору персоналу: докладні дані про показники набору персоналу та ключові показники ефективності (KPI) за певний період, як-от: кількість вакансій, час найму, вартість найму та якість найму.
 • Аналіз досвіду кандидатів: зворотний зв'язок і дані, пов'язані з досвідом кандидатів упродовж усього процесу найму, включно з опитуваннями задоволеності та будь-якими сферами поліпшення.
 • Різноманітність та інклюзивність: дані про різноманітність пулу кандидатів, що підкреслюють прогрес організації в досягненні цілей різноманітності та інклюзивності в процесі набору персоналу.
 • Проблеми з набором персоналу: виявлення проблем або вузьких місць, що виникають у процесі набору персоналу, а також стратегій або поліпшень, реалізованих для їх подолання.
Звіти про набір персоналу часто включають візуальне представлення даних, наприклад діаграми воронки набору персоналу або діаграми потоків кандидатів, щоб зробити складну інформацію більш доступною.

Оцінюючи ефективність ваших ініціатив із залучення талантів, ваша організація може постійно вдосконалювати свої процеси найму і залучати найкращих фахівців для підтримки свого зростання й успіху.

Звіт про плинність і утримання

Якщо ваша організація працює з високою плинністю кадрів, звіт, у якому аналізується, які співробітники залишають організацію, а які залишаються, може допомогти вам зрозуміти потенційні причини і закономірності та вирішити проблему докорінно.
Що включити до звіту
 • Показники плинності та утримання: аналіз загальної плинності кадрів і показників утримання.
 • Причини плинності: Розшифровка причин, через які співробітники залишають організацію.
 • Аналіз терміну повноважень: як довго співробітники зазвичай залишаються в організації, з розбивкою за посадами або відділами.

Звіт про відсутність і відпустку

Постійні прогули можуть бути симптомом серйозніших проблем. Звіт про відсутність і відпустки призначений для відстеження закономірностей прогулів співробітників, причин продовження відпусток та інших пов'язаних показників.

Така інформація допомагає виявити потенційні проблеми, чи то в добробуті співробітників, робочому середовищі або організаційній культурі, і вжити коригувальних заходів.
Що включити до звіту

 • Загальна кількість відсутностей: кількість загальних відсутностей за вказаний період.
 • Причини відсутності: класифікація та аналіз причин відсутності, таких як хвороба, особисті причини або неоплачувана відпустка.
 • Частотний аналіз: показники, що показують, як часто співробітники відсутні, а також будь-які закономірності, що виникають.
 • Відстеження тривалої відпустки: моніторинг довгострокових відпусток, таких як батьківська відпустка, творча відпустка або тривала хвороба.

Звіт про різноманітність та інклюзивність

Організації, що інвестують в ініціативи DEIB, можуть отримати вигоду від докладної розбивки співробітників організації за статтю, віком, етнічною приналежністю та іншими демографічними факторами.

Оцінка результатів зусиль щодо забезпечення різноманіття та інклюзивності допомагає визначити області для поліпшення і реалізувати стратегії для досягнення більш інклюзивного робочого місця.
Що включити до звіту
 • Демографічна розбивка: дані про розподіл співробітників за статтю, віком, етнічною приналежністю та іншими відповідними категоріями.
 • Результати ініціатив DEIB: результати та вплив конкретних програм або ініціатив DEIB.
 • Представленість за рівнями посад: аналіз представництва різноманітності на різних рівнях посад і ролей.
 • Зворотній зв'язок про інклюзивність: дані опитувань співробітників або механізмів зворотного зв'язку щодо інклюзивності на робочому місці.

Звіт про навчання та розвиток

У цьому звіті оцінюється ефективність і охоплення програм навчання, детально описуються показники участі, статистика завершення і поліпшення продуктивності після навчання.

Завдяки цим даним компанії можуть удосконалити свої стратегії навчання, щоб краще відповідати потребам співробітників і цілям організації.
Що включити до звіту
 • Участь у програмі навчання: кількість співробітників, які взяли участь у кожному навчанні.
 • Показники завершення: показники того, скільки співробітників завершили розпочаті ними навчальні заняття.
 • Оцінки після навчання: зворотний зв'язок і оцінки за результатами оцінок після навчання.
 • Вартість навчання на одного співробітника: надання чіткого уявлення про фінансові аспекти навчання та розвитку для визначення майбутнього бюджету та розподілу ресурсів.

Звіт про компенсації та пільги

Справедлива компенсація та пільги є одним із найважливіших елементів задоволеності й утримання співробітників.

У цьому звіті детально розглядаються структури винагороди організації та порівнюються їх з ринковими стандартами. Аналізуючи цінність пільг, яку сприймають співробітники, підприємства можуть вносити свідомі корективи і створювати конкурентоспроможні та привабливі компенсаційні пакети.
Що включити до звіту
 • Порівняльний аналіз заробітної плати: порівняння структури заробітної плати організації із середніми показниками по галузі або регіону.
 • Оцінка вигод: детальна розбивка передбачуваної цінності та використання наданих вигод.
 • Аналіз рівності в оплаті праці: аналіз потенційних відмінностей в оплаті праці всередині організації за ознакою статі, раси, віку або інших чинників.
 • Відгуки співробітників про винагороди: результати будь-яких опитувань або механізмів зворотного зв'язку, пов'язаних із винагородами та пільгами.

Звіт про оцінку ефективності

Регулярний зворотний зв'язок і оцінка важливі для зростання співробітників і організації. Звіт про оцінку продуктивності надає сукупне уявлення про результати роботи співробітників, області досконалості та потенційні області поліпшення.

Завдяки цим знанням HR може реалізувати стратегії для підвищення загальної продуктивності команди та задоволення індивідуальних потреб у розвитку.
Що включити до звіту
 • Оцінки продуктивності: огляд оцінок продуктивності з подальшою розбивкою за відділами, рівнями посад тощо.
 • Теми зворотного зв'язку: загальні теми або області зворотного зв'язку за підсумками оцінок.
 • Області поліпшення: виявлено області, де співробітникам може знадобитися додаткове навчання або підтримка.

Звіт з охорони праці та техніки безпеки

Залежно від галузі вашої організації звіт з охорони праці та техніки безпеки містить важливу інформацію для створення безпечного робочого середовища.

У такому звіті ретельно документуються інциденти на робочому місці, потенційні ризики та ефективність наявних протоколів безпеки. Виокремлюючи сфери, що потребують уваги, організації можуть ефективно вирішувати питання охорони праці та техніки безпеки і створювати безпечні та безпечні робочі місця для всіх співробітників.
Що включити до звіту
 • Дані про інциденти: докладні дані про будь-які інциденти, пов'язані зі здоров'ям або безпекою, що сталися на робочому місці.
 • Оцінка ризиків: Оцінка потенційних ризиків на робочому місці.
 • Огляди протоколів безпеки: аналіз ефективності та дотримання встановлених протоколів безпеки.

Як написати ефективний HR-звіт

Здатність перетворювати складні дані на корисну інформацію - незамінна навичка для менеджера з персоналу. Саме тут у гру вступає мистецтво створення ефективних HR-звітів.

Ваш звіт з персоналу - це не просто документ; він пропонує стратегічну інформацію для ухвалення рішень, формування політики та використання всього потенціалу вашої робочої сили. Ось чому так важливо володіти знаннями і методами, необхідними для створення звітів, які сприяють змінам і дають змогу ухвалювати обґрунтовані рішення.

Ось деякі рекомендації, які слід враховувати при складанні звітів з управління персоналом:
 • Уточніть мету: визначте конкретну мету вашого HR-звіту. Ви розв'язуєте проблему, підкреслюєте позитивні результати чи надаєте огляд діяльності HR? Знання вашої мети визначатиме зміст і структуру звіту.
 • Знайте свою аудиторію: адаптуйте звіт для цільової аудиторії. Звіт для ради директорів потребуватиме іншої інформації, ніж звіт для членів вашої HR-команди. Зрозумійте їхні потреби та вподобання, щоб зробити ваш звіт максимально актуальним і ефективним.
 • Використовуйте розповідання історій і візуалізацію даних. Просте представлення необроблених даних зацікавленим сторонам не зможе привернути їхню увагу і спонукати до дії. Це розповідь і оповідання, що лежить в основі чисел, у поєднанні з візуалізацією даних, як-от діаграми, графіки та таблиці, які перетворюють абстрактну статистику на зрозумілі історії. Це допомагає зробити складні ідеї легко зрозумілими і знайти відгук у аудиторії.
 • Використовуйте шаблони звітів з управління персоналом. Розгляньте можливість використання шаблонів звітів з управління персоналом, щоб забезпечити однаковість форматування і змісту. Шаблони, що налаштовуються, можуть спростити процес звітування і спростити організацію даних, забезпечуючи при цьому охоплення всіх ключових моментів.
 • Подвійна перевірка точності: перш ніж публікувати свій звіт з персоналу, двічі перевірте всі дані та цифри, щоб надати правильну і своєчасну інформацію. Помилки можуть підірвати довіру до звіту.
 • Надайте корисну інформацію: виділіть ключові результати даних, тенденції та аномалії. Пропонуйте рекомендації або дії, засновані на отриманих знаннях, які допоможуть вам ухвалювати рішення та розв'язувати проблеми.
 • Розгляньте можливість автоматизації: дізнайтеся, як програмне забезпечення або інструменти для управління персоналом вашої організації можуть автоматизувати процеси збору даних і звітності. Автоматизація може заощадити час, зменшити кількість помилок і забезпечити актуальність звітів.
 • Навчіть свою команду. Інвестуйте в навчання співробітників HR і фахівців з кадрів передовим методам збору даних, типам звітів з персоналу та створення звітів. Переконайтеся, що вони розуміють мету й аудиторію кожного звіту, який вони створюють, і що вони вміють перетворювати дані на цінні відомості.
Дотримуючись цих передових практик, ви зможете створювати інформативні, привабливі та дієві звіти з управління персоналом, що в кінцевому підсумку сприятиме більш обґрунтованому ухваленню рішень і поліпшенню управління персоналом. Як оцифрувати всі рішення, пов'язані з персоналом ви можете навчитися на курсі 👀 HR Аналітика. Чітко, корисно, без води, з набором практичних інструментів для аналізу персоналу. Просто бери і застосовуй у роботі.
👉🏻 Програма курсу - подивіться!